วิธีการชำระเงิน

ชำระค่าบริการโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่คุณสะดวก

หมายเลขบัญชีสำหรับโอนเงิน

ชื่อบัญชี นายมนต์ชัย กิตินันท์ (MONCHAI KITINAN)

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 010-4-17295-3
บัญชีออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 092-0-21343-6
บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาย่อยสยามแม็คโครลาดพร้าว

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 074-2-83147-7
บัญชีออมทรัพย์ สาขาลาดพร้าว 67

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 986-8-12329-1
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชี 275-2-07217-9
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เลขที่บัญชี 619-1-09894-4
บัญชีออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์