บริการเซิร์ฟเวอร์โคโลเคชั่น

฿ 2,000
บาท/เดือน
1U Server รายเดือน
IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP
฿ 22,000
บาท/ปี
1U Server รายปี
IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP
฿ 3,500
บาท/เดือน
2U Server รายเดือน
IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP
฿ 38,500
บาท/ปี
2U Server รายปี
IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP