บริการรับฝากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โคโลเคชั่น

เชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับเครือข่าย Internet ความเร็วสูง ภายในศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำของประเทศ

1U Server รายเดือน

IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP

1U Server รายปี

IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP

2U Server รายเดือน

IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP

2U Server รายปี

IDC CS LOXINFO @ CW Tower
Free 1 IP Address
Network 1 Gbps Share
Free KVM Over IP