ย้ายโดเมน

ย้ายโดเมนมาที่สยามอินโฟเน็ต

การย้ายโดเมนจะเป็นการต่ออายุโดเมนของคุณ 1 ปี*


Single domain transfer

* โดเมนที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่ หรือไม่เกิน 60 วัน ยังไม่สามารถย้ายได้