ค้นหาชื่อ โดเมนเนม

ที่คุณต้องการจดทะเบียน มีให้เลือกจดได้หลาย ดอทนามสกุล เพื่อให้ได้ชื่อโดเมนเนมที่สมบูรณ์แบบของคุณ

ดอทนามสกุลที่นิยมมากที่สุด

ถ้าชื่อโดเมนที่คุณคิดชื่อไว้มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ต้องค้นหาชื่อโดเมนใหม่ เพราะไม่สามารถจดชื่อซ้ำกันได้ หรือเปลี่ยนไปใช้ ดอทนามสกุลอื่นแทน

.com

390บาท / ปี

.net

490บาท / ปี

.org

490บาท / ปี