Dell EMC PowerEdge R240

20200515_102442 1

นำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Dell EMC PowerEdge R240 เข้าติดตั้งที่ CSL @ CW Tower พร้อมกับลงโอเอส Ubuntu 18.0.4 ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของสยามอินโฟเน็ต