Dell EMC PowerEdge R240

20210814_100857

นำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Dell EMC PowerEdge R240 เข้าติดตั้งที่ CSL @ CW Tower พร้อมกับลงโอเอส Proxmox ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของสยามอินโฟเน็ต