Day: December 26, 2019

20191225_095746

ติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Dell R240

ติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของสยามอินโฟเน็ต

Reading Continue