Day: September 18, 2019

20190915_135144

ติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้า

ติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้าสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge R230 จำนวน 2 เครื่อง ส่งมอบเครื่องให้เรียบร้อย ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของสยามอินโฟเน็ต

Reading Continue
20190612_162411

ติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้าเช่าซื้อเซิร์ฟเวอร์

ติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้าเช่าซื้อเซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge R230 รุ่น Raid Edition 5,990 บาท/เดือน ส่งมอบเครื่องให้เรียบร้อย ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของสยามอินโฟเน็ต

Reading Continue
20190606_111511

ติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้า

ติดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้า ส่งมอบเครื่องให้เรียบร้อย ขอบคุณที่เลือกใช้บริการของสยามอินโฟเน็ต

Reading Continue